Vivere | Your School of Life | democratisch onderwijs

basisschool | bso | voortgezet onderwijs

Democratisch
onderwijs voor        studenten van 4 - 22 jaar

Onze ambitie is om een innovatieve en unieke leeromgeving te bieden volgens de principes van zelfsturend leren en gelijkwaardigheid. Ben je benieuwd of onze leeromgeving iets voor jouw kind is? Meld je dan nu aan voor een informatieavond of open middag.
Kosten IKC Vivere

Bezoek onze informatieavond

Het is weer mogelijk om informatieavonden te organiseren voor ouders. Meld je daarom nu snel aan voor de eerstvolgende informatieavond op Woensdag 15 Juni 2022 (basisonderwijs) De informatieavond begint om 18:30.

Daarom kiezen voor Vivere | Your School of Life

Gelijkwaardigheid en resprect

Individuele begeleiding

Ieder kind is uniek en heeft potentieel. Daarom begeleiden wij kinderen van 4-22 jaar individueel en zoeken we samen uit wat je passies zijn en hoe je jouw talenten (verder) kunt ontwikkelen!
Zelf plannen op de democratische school

Gelijkwaardigheid

Alle kinderen en stafleden bij Vivere hebben een gelijke stem bij besluiten over schoolregels, projecten, aanschaf materialen, excursies, inzet vakdocenten en nog veel meer.
Kosten basisschool en BSO

Zelfgestuurd leren

Bij deze vorm van leren heeft de student zélf de touwtjes in handen. Onder begeleiding van de stafleden werk je op je eigen manier, tempo en moment toe naar zelf gestelde leerdoelen.

Vivere Democratisch Onderwijs - Your School of Life

Democratische basisschool

Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de kinderen (studenten) o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij worden liefdevol en vanuit vertrouwen begeleid, ondersteund en uitgedaagd in hun cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen.
Democratische Voortgezet onderwijs Vivere

Democratisch 

voortgezet onderwijs

Studenten kunnen binnen Vivere na hun basisschool doorstromen naar voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn van 4-22 jaar. Zij kunnen voortbouwen op de opgedane kennis en vaardigheden van zelfgestuurd leren en worden begeleid in hun voorbereiding op staatsexamens (mavo, havo of vwo) of een andere vorm van kwalificatie. 
Kinderdagverblijf Democratisch onderwijs Vivere

Integraal Kindcentrum (IKC)

Bij Vivere hebben we er bewust voor gekozen om kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs aan te bieden in één gebouw, met één team en met één visie. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid tot een mooie doorlopende ontwikkeling, maar zorgt ook voor structuur, rust en duidelijkheid. Voor kinderen én hun ouders!
Buitenschoolse opvang BSO Vivere

Buitenschoolse opvang (bso)

De bso bij Vivere sluit naadloos aan op de openingstijden van de basisschool, waardoor we 51 weken per jaar open zijn tussen 08:30 en 17:30 uur. Dezelfde stafleden die op school werken, staan ook in bso-uren op de groep, waardoor we een constante hoge kwaliteit kunnen bieden!

Onze basisprincipes

Zelf plannen op de democratische school

CONSENT-methode®

De CONSENT-methode® is een manier om vanuit gelijkwaardigheid constructief samen te werken en gedragen besluiten te nemen.
Zelfsturend onderwijs. Wat is dat?

Zelfsturend onderwijs

Studenten werken vanuit intrinsieke motivatie en ontwikkelen de vaardigheden om zelf de verantwoordelijkheid en aansturing te nemen voor de eigen leerprocessen.
Gezonde dagindeling op school

All-in-one totaalconcept

Vivere biedt 51 weken per jaar onderwijs en opvang. De verse, biologische tussendoortjes en lunch tijdens de dag zijn inbegrepen.