Vivere | Your School of Life | Toekomstgericht onderwijs

• Basisschool • Voortgezet onderwijs • BSO • Online leeromgeving

Het onderwijs van morgen

Hoi! Wat goed dat je hier bent. Wij zijn Vivere, een school met een innovatieve visie op onderwijs. Dat kunnen we wel proberen uit te leggen, maar dat kan je veel beter zelf ervaren. Neem eens een kijkje in onze school om ons beter te leren kennen.

Basisprincipes Vivere

Gelijkwaardigheid en resprect

Zelfsturend leren

We focussen veel op zelfsturend leren bij de leerlingen: ze krijgen ervaringsgericht onderwijs en leren zelfstandig spelen en leren. Dit betekent dat we ze allerlei ervaringen aanbieden – zoals een excursie, vaklessen, vrij spel, themaweek – waardoor ze zelf een probleem of verlangen ervaren om iets te leren. Dit wordt vervolgens opgenomen in hun leerdoelen.
Zelf plannen op de democratische school

Op eigen tempo

Sommige leerlingen zijn al klaar om te leren lezen en schrijven met 6 jaar. Andere kinderen zijn daar op hun 8e jaar pas aan toe. Wij houden rekening met de verschillende niveaus én talenten van de kinderen. Onder begeleiding van de stafleden werk je op je eigen tempo en manier toe naar de zelf gestelde leerdoelen.
Kosten basisschool en BSO

Minimaatschappij

Wij zijn een maatschappij in het klein gebaseerd op respect & gelijkwaardigheid. Dit waarborgen wij o.a. door de CONSENT methode. School, ouder en kind hebben een stem bij het beslissen over schoolregels, projecten, aanschaf materialen, excursies, inzet vakdocenten en nog veel meer. Zo waarborgen we continu de betrokkenheid van kinderen en ouders bij wat we bij Vivere doen!

Vivere Democratisch Onderwijs - Your School of Life

Onze basisschool

Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de kinderen (studenten) o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij worden liefdevol en vanuit vertrouwen begeleid, ondersteund en uitgedaagd in hun cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen.

Ervaringen met Vivere

Laatst stond het thema ‘tijd en ruimte’ centraal in ons onderwijs 🌞🌚 In dat thema kijken wij naar de positie die de aarde heeft ten opzichte van de zon en de maan en hoe de aarde, zon en maan zich continu ten opzichte van elkaar bewegen.

Deze positie en beweging verklaren allerlei verschijnselen op aarde zoals dag en nacht, het klimaat, eb en vloed, zonsverduistering, etc.


Studenten ontwikkelen begrip voor het feit dat alles met alles samenhangt. Daarnaast krijgen studenten besef van afstand en van tijd. Omdat het thema vrij breed is, hebben we ons vooral gericht op de ruimte en het heelal. We verkennen het zonnestelsel, bekijken de aarde vanuit de ruimte door middel van satellietbeelden, maken eigen raketten en prikkelen de studenten binnen het thema.

Er staan al twee interessante excursies gepland naar ‘NEMO Science Museum’ en ‘de Sterrenwacht’.

Dennis (leerkracht)
Waar ze op school nu soms nog een verlegen meisje zien, zien de ouders van 6-jarige student Nienke thuis een klein wonder gebeuren. “In de eerste week is ze nog een dagje thuis gebleven, maar sindsdien gaat ze elke dag naar school”, vertelt Daphne. “We zien haar per week veranderen. 


Het stevigste bewijs dat hun dochter hier op haar plek is, kregen haar ouders van Nienke zelf. “Laatst zei ze: ‘Ik heb zó’n zin om naar school te gaan!’ Dat is voor ons zo heerlijk om te horen.”
Daphne - Moeder van Nienke

De reden dat Mika voor Vivere heeft gekozen is dat hij na zijn eerste dag drie dingen tegen mij zei:

1) ‘ik wil nooit meer terug naar mijn oude school.’

Toen ik hem vroeg waarom hij dat niet meer wilde gaf hij aan:

2) ‘hier kan ik tenminste mezelf zijn.’ Ik was nieuwsgierig hoe hij dat zo kon voelen, Mika vervolgde:

3) ‘ik hoef hier niet de hele dag de juf na te doen, maar kan mijn eigen plan trekken.’ 

Jessica - Moeder van Mika
Ik heb voor Vivere gekozen omdat het de enige school is die aansloot bij mijn eigen visie op leren. Toen Izaura 3,5 jaar werd en Vivere de deuren opende was het alsof mijn gebeden werden verhoord, want er was ineens een democratische school bij mij in de buurt. Het is dus een hele bewuste keuze geweest vanuit mezelf omdat ik van mening ben dat ieder kind een plek verdient waar ze mogen leren, ontdekken, samen werken op een manier die past bij het kind. Waar ze de ruimte krijgen om volledig zichzelf te zijn en vanuit intrinsieke motivatie hun pad mogen volgen. Ik heb (na ruim 6 jaar op Vivere) gemerkt dat mijn kinderen anders zijn dan kinderen van het reguliere onderwijs. Vivere is een plek waar je als ouder blij van wordt!
Liane - moeder Izaura

Meld je aan voor een
open middag

Ben jij voor je kind(eren) op zoek naar een school die niet alleen op papier, maar óók in de praktijk werkt met een unieke en innovatieve visie op onderwijs? Spreekt het je aan dat wij kinderen individueel, vanuit vertrouwen en vrijheid, begeleiden in hun zelfgestuurde leerproces waarbij we ze om leren gaan met verwachtingen en verantwoordelijkheid? Kom dan eens naar een open middag! Laat je verrassen en inspireren met een nieuwe kijk op onderwijs en kinderopvang.