Vivere | Your School of Life | toekomstgericht onderwijs

basisschool | bso | voortgezet onderwijs

Toekomstgericht
onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar

Bij Vivere bieden we een innovatieve en unieke leeromgeving (grotendeels gebaseerd op democratisch onderwijs) waar kinderen leren op hun eigen manier en tempo, maar vooral ook op een manier die past bij huidige samenleving. Ben je benieuwd of onze leeromgeving iets voor jouw kind(eren) is? Lees hieronder verder of meld je direct aan voor onze open middag!
Kosten IKC Vivere

Bezoek onze informatiemiddag!

Maak het nu zelf LIVE mee en meld je aan voor onze informatiemiddag op

woensdag 23 augustus 2023 (basisonderwijs) 

De open middag is van 14:00 tot 16:00 uur. Onze school is dan open dus je kunt leerlingen en docenten in actie zien en ze spreken.

Daarom kiezen voor Vivere | Your School of Life

Gelijkwaardigheid en resprect

Zelfsturend leren

We focussen veel op zelfsturend leren bij de leerlingen: ze krijgen ervaringsgericht onderwijs en leren zelfstandig spelen en leren. Dit betekent dat we ze allerlei ervaringen aanbieden – zoals een excursie, vaklessen, vrij spel, themaweek – waardoor ze zelf een probleem of verlangen ervaren om iets te leren. Dit wordt vervolgens opgenomen in hun leerdoelen.
Zelf plannen op de democratische school

Op eigen tempo

Sommige leerlingen zijn al klaar om te leren lezen en schrijven met 6 jaar. Andere kinderen zijn daar op hun 8e jaar pas aan toe. Wij houden rekening met de verschillende niveaus én talenten van de kinderen. Onder begeleiding van de stafleden werk je op je eigen tempo en manier toe naar de zelf gestelde leerdoelen.
Kosten basisschool en BSO

Minimaatschappij

Wij zijn een miniatuurmaatschappij gebaseerd op respect & gelijkwaardigheid. Dit waarborgen wij o.a. door de CONSENT methode. School, ouder en kind hebben een stem bij het beslissen over schoolregels, projecten, aanschaf materialen, excursies, inzet vakdocenten en nog veel meer. Zo waarborgen we continu de betrokkenheid van kinderen en ouders bij wat we bij Vivere doen!

Vivere Democratisch Onderwijs - Your School of Life

Onze basisschool

Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de kinderen (studenten) o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij worden liefdevol en vanuit vertrouwen begeleid, ondersteund en uitgedaagd in hun cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen.

Ervaringen met Vivere:

Laatst stond het thema ‘tijd en ruimte’ centraal in ons onderwijs 🌞🌚 In dat thema kijken wij naar de positie die de aarde heeft ten opzichte van de zon en de maan en hoe de aarde, zon en maan zich continu ten opzichte van elkaar bewegen.

Deze positie en beweging verklaren allerlei verschijnselen op aarde zoals dag en nacht, het klimaat, eb en vloed, zonsverduistering, etc.


Studenten ontwikkelen begrip voor het feit dat alles met alles samenhangt. Daarnaast krijgen studenten besef van afstand en van tijd. Omdat het thema vrij breed is, hebben we ons vooral gericht op de ruimte en het heelal. We verkennen het zonnestelsel, bekijken de aarde vanuit de ruimte door middel van satellietbeelden, maken eigen raketten en prikkelen de studenten binnen het thema.

Er staan al twee interessante excursies gepland naar ‘NEMO Science Museum’ en ‘de Sterrenwacht’.

Dennis (leerkracht)
Waar ze op school nu soms nog een verlegen meisje zien, zien de ouders van 6-jarige student Nienke thuis een klein wonder gebeuren. “In de eerste week is ze nog een dagje thuis gebleven, maar sindsdien gaat ze elke dag naar school”, vertelt Daphne. “We zien haar per week veranderen. 


Het stevigste bewijs dat hun dochter hier op haar plek is, kregen haar ouders van Nienke zelf. “Laatst zei ze: ‘Ik heb zó’n zin om naar school te gaan!’ Dat is voor ons zo heerlijk om te horen.”
Daphne - Moeder van Nienke

De reden dat Mika voor Vivere heeft gekozen is dat hij na zijn eerste dag drie dingen tegen mij zei:

1) ‘ik wil nooit meer terug naar mijn oude school.’

Toen ik hem vroeg waarom hij dat niet meer wilde gaf hij aan:

2) ‘hier kan ik tenminste mezelf zijn.’ Ik was nieuwsgierig hoe hij dat zo kon voelen, Mika vervolgde:

3) ‘ik hoef hier niet de hele dag de juf na te doen, maar kan mijn eigen plan trekken.’ 

Jessica - Moeder van Mika
Democratische Voortgezet onderwijs Vivere

Voortgezet onderwijs

Studenten kunnen binnen Vivere na hun basisschool doorstromen naar voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn van 4-22 jaar. Zij kunnen voortbouwen op de opgedane kennis en vaardigheden van zelfgestuurd leren en worden begeleid in hun voorbereiding op staatsexamens (mavo, havo of vwo) of een andere vorm van kwalificatie. 
Kinderdagverblijf Democratisch onderwijs Vivere

Integraal Kindcentrum (IKC)

Bij Vivere hebben we er bewust voor gekozen om kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs aan te bieden in één gebouw, met één team en met één visie. Dit geeft niet alleen de mogelijkheid tot een mooie doorlopende ontwikkeling, maar zorgt ook voor structuur, rust en duidelijkheid. Voor kinderen én hun ouders!
Buitenschoolse opvang BSO Vivere

Buitenschoolse opvang (BSO)

De bso bij Vivere sluit naadloos aan op de openingstijden van de basisschool, waardoor we 51 weken per jaar open zijn tussen 08:30 en 17:30 uur. Dezelfde stafleden die op school werken, staan ook in bso-uren op de groep, waardoor we een constante hoge kwaliteit kunnen bieden!