Thuisonderwijs en BSO is ook mogelijk

Afdeling thuisonderwijs

Het is ook mogelijk voor kinderen die thuisonderwijs krijgen om een aantal dagen bij Vivere naar de bso te gaan!


De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht.

Volg de éénjarige online opleiding: de PABO voor ouders!

Wat betekent thuisonderwijs bij Vivere

Thuisonderwijs heeft een aantal nadelen. Eén ervan is het gebrek aan essentiële 21-eeuwse (sociale) vaardigheden aanleren. Wij noemen dat 'lifeskills' bij Vivere. Daarom doen wij het radicaal anders! Wij kiezen voor een combinatie van thuisonderwijs en naar Vivere gaan.


Lifeskills die kinderen bij Vivere leren

Kinderen leren bij Vivere sociale vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan thema’s als: ik en de ander, ik op de wereld, vaardigheden als samenwerken, co-creatie, etc. Daarnaast vinden wij vrij spel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en daar zijn andere kinderen voor nodig!

Thuisonderwijs en naar school gaan combineren

Bij Vivere kan je dus geen thuisonderwijs volgen, want het hele begrip thuisonderwijs betekent juist dat jij het onderwijs thuis vormgeeft. Je brengt je kind dus puur naar Vivere voor het stuk sociaal-emotionele ontwikkeling en contact met andere kinderen. Uiteraard kan jouw kind met alles wat Vivere aanbiedt ook mee doen. Dit zijn alle lessen en activiteiten die op een dag plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling blijft bij jou als ouder liggen, terwijl de verantwoordelijkheid anders bij ons zou liggen. 


Bij een eventuele samenwerking tussen jou als thuisonderwijs ouder én Vivere kijken we ook naar de match. Hoe doe jij het thuis en sluit dat aan bij Vivere? Als jij al democratisch thuisonderwijs geeft zal een kind zich ook bij Vivere fijner voelen!


Een combinatie van thuisonderwijs en naar school gaan

De toekomst vergt nieuwe vaardigheden

Nederland is een echte kenniseconomie. Toch voorspellen de meeste wetenschappers dat dit in de toekomst verlegd gaat worden. Met de komst van steeds betere computers en kunstmatige intelligentie zal de functie van kennis steeds meer oproepbaar en opzoekbaar zijn. Dé vaardigheden van de toekomst zit hem dus veel meer in het sociale domein en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de student. Dit leren studenten door veel onderlinge interactie. Het aanleveren van deze vaardigheden staat daarom centraal bij Vivere | Your School of Life.

Kinderen hebben andere kinderen nodig

De belangrijkste manier waarop kinderen leren is door de ervaringen die zij op doen. En die ervaringen komen voor kinderen door te spelen. Er zijn zelfs vaardigheden die kinderen alleen van spelen kunnen leren. Voor dit spelen is zijn er andere kinderen nodig. Door je kind dus naar Vivere te brengen kan je ervan uitgaan dat er veel gespeeld wordt met andere kinderen en dat we een rijk aanbod hebben aan speelmateriaal (open-eind, ontwikkelingsgericht, etc.)

Vivere brengt de nodige diversiteit

Jouw kinderen komen bij Vivere in contact met een grote rijkdom aan diversiteit. Dit zie je bij Vivere bijvoorbeeld terug door de leeftijdmix maar ook in de verschillende achtergronden en niveaus. Hierdoor komen kinderen, buiten hun eigen gezin, in aanraking met veel verschillende soorten mensen en kinderen. 

Buiten de box leren denken

Deze diversiteit bereidt hen beter voor op de maatschappij waarin er ook van hen verwacht wordt om buiten hun eigen ‘bubbel’ te kunnen functioneren. Een bijkomend voordeel is het buiten-de-box leren denken als je met diversiteit in aanraking bent geweest tijdens je jeugd.


Vrijstelling van leerplicht

De vrijgestelde kinderen kunnen enkele dagen per week naar de BSO Vivere komen.  Vivere biedt deze kinderen de gelegenheid om in een andere omgeving dan thuis, te leren en te spelen op hun eigen wijze volgens de filosofie van Vivere.

Als kinderen ouder worden krijgen zij doorgaans steeds meer behoefte om de wereld buiten hun eigen huis te gaan verkennen; andere kinderen, andere volwassenen en andere activiteiten.

De wijze van werken op Vivere sluit dan vaak mooi aan op het thuisonderwijs. Zeker als de ouders gekozen hebben voor un-schooling. De kinderen worden niet ingeschreven op onze school, zodat zij hun vrijstelling van de leerplicht behouden!

Kosten thuisonderwijs Vivere

De BSO-kosten bedragen € 9,63 per uur. 

1 dag per week = 43 uur per maand

2 dagen per week = 87 uur per maand

3 dagen per week = 130 uur per maand


Het IKC Vivere is 51 weken per jaar open, van 08:30 tot 17:30 uur. Vakanties en breng-/ophaaltijden zijn flexibel.

Belangrijk om te weten

Belangrijke voorwaarden voor samenwerking zijn dat onze visie aansluit bij de manier waarop jij thuisonderwijs geeft. Tijdens een proefmaand bekijken we met elkaar of die match er over en weer is, waarna we de samenwerking definitief aangaan met elkaar. Op dit moment werken wij met een wachtlijst

Kosten thuisonderwijs en voorwaarden

Samenwerken met Vivere

Je hebt de moedige stap gezet om thuisonderwijs te geven, of je overweegt deze sprong te wagen. Je bent overtuigd van de kracht van persoonlijk onderwijs, maar vraagt je af: "Hoe pak ik dit effectief aan?" Je bent niet alleen in deze reis; wij staan naast je. De opleiding 'pabo voor ouders' is jouw kompas. We nemen je mee op een reis van de geschiedenis naar de toekomst van onderwijs, en bieden je de tools om zelf een onderwijsplan te ontwerpen dat perfect past bij jouw kind(eren). Al het zoekwerk, de leerkuilen en best practices zijn samengebracht in deze methode. Stap in de rol van onderwijsprofessional, maar dan op jouw unieke manier.