Buitenschoolse opvang BSO Vivere

Buitenschoolse opvang

De bso van Vivere in Rotterdam gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en potentieel heeft. De bso is ingericht op basis van de democratische principes van zelfgestuurde ontwikkeling en gelijkwaardigheid. 

Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de kinderen o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij in het gebouw vrij gebruik kunnen maken van alle binnen- en buitenruimtes om te spelen. Kinderen mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen. Naast onze bso, bieden wij ook basis- en voortgezet onderwijs in een totaalconcept van 4-22 jaar.

Meer weten over de democratische bso bij Vivere? Meld je dan nu aan voor een informatiebijeenkomst!

Vrijheid en verantwoordelijkheid bij democratisch onderwijs

Bso is onderdeel van Integraal Kindcentrum (IKC)

De bso bij Vivere sluit naadloos aan op de basisschool en vormt samen met het voortgezet onderwijs en een IKC. Bij een IKC zijn kinderen de hele dag op één vertrouwde plek. Ze zien dezelfde gezichten en ervaren dezelfde afspraken en structuur. De veiligheid en rust die dat biedt komt de ontwikkeling van het kind ten goede

Voordelen democratische bso Vivere

Democratische Basisschool Vivere

Begeleiding van zelfgestuurde ontwikkeling

Kinderen zijn vrij om hun eigen keuzes te maken voor de invulling van de bso-tijd. Dit kan (vrij) spel zijn, meedoen met een georganiseerde activiteit of bijvoorbeeld het doorwerken aan een project dat ze tijdens schooltijd zijn gestart. De stafleden sluiten hierop aan en stimuleren daar waar nodig en gewenst.
Zelf plannen op de democratische school
De kinderen mogen bij bso Vivere in diverse ‘kringen’ door gebruik van de CONSENT-methode meebeslissen over de inrichting van ruimtes, aanschaf van materialen, organisatie van activiteiten en bijvoorbeeld excursies. 
Gelijkwaardigheid en resprect

Hoge kwaliteit van medewerkers

Doordat de stafleden (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) die op de basisschool werken ook de bso verzorgen, is er sprake van een doorgaande en hoge kwaliteit van begeleiding.
Gezonde dagindeling op school

Wat is een democratische bso?

Een democratische bso is ingericht op basis van de principes van zelfgestuurde ontwikkeling en gelijkwaardigheid. De betekent bijvoorbeeld dat de kinderen vrij zijn om zich door het binnen- en buitenruimtes van het gebouw te bewegen en hun eigen activiteiten te kiezen. Ook kunnen zij meebeslissen over bijvoorbeeld de inrichting van ruimtes, aanschaf van materialen, organisatie van activiteiten en regels en afspraken.

Bij Vivere in Rotterdam combineren we de bso met de basisschool onder één dak, zodat er een naadloze overgang tussen de schooldag en de bso. De kinderen mogen de gehele middag gebruik maken van het gezonde, biologische en suikervrije snackbuffet dat voor hen klaarstaat in de kantine.

Bioritme van student

Voor wie is een democratische bso geschikt?

Bso Vivere sluit volledig aan op de democratische basisschool en inschrijvingen vinden dan ook bijna altijd gelijktijdig plaats. Door de combinatie van voorschoolse opvang (vso), naschoolse opvang (nso) en basisschool kunnen kinderen 51 weken per jaar terecht tussen 08:30 en 17:30 uur. 

De bso is tussen Kerst en Oud & Nieuw, reguliere feestdagen en zes studiedagen gesloten maar verder kunnen vakanties en snipperdagen zelf worden ingepland.

Tarieven BSO Vivere

Het uurtarief voor bso Vivere is € 7,30 per uur (prijzen 2021). In het fulltime arrangement zoals boven beschreven worden 79,08 uur per maand afgenomen. Op deze kosten kan (indien beide toeslagpartners werken) kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Voor meer informatie over onze democratische bso, bezoek een van onze informatieavonden. Tijdens deze avond wordt de democratische bso uitgelegd en hoor je over de mogelijkheden en activiteiten. Natuurlijk is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.    


Geïnteresseerd? Meld je aan voor een van onze informatieavonden.

Oudercommissie bso Vivere

Oudercommissie bso Vivere

Graag willen wij de oudercommissie aan u voorstellen. Samen met het bestuur van bso Vivere hebben wij een gezamenlijk doel. Namelijk het streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang van onze kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde, veilige, gezellige en stimulerende omgeving. Ook zijn wij beschikbaar als partner voor het bestuur van bso Vivere in het nemen van organisatorische beslissingen. De oudercommissie heeft adviesrecht in bijvoorbeeld de volgende zaken: kwaliteit, beleid en prijs. Het doel van de oudercommissie is om op een positieve manier input te leveren met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.


Onze kinderen brengen net als die van u een deel van hun tijd door bij bso Vivere. Wij willen graag betrokken zijn bij deze opvang. In de regel werkt een oudercommissie veel op de achtergrond, wij willen echter ook graag bereikbaar zijn voor collega-ouders. Houdt u er rekening mee dat indien er zeer dringende zaken zijn, of zaken die alleen uw eigen kind betreffen u dit in eerste instantie altijd opneemt met de groepsleiding of de directie.

Bekijk onze vacatures in het Voortgezet Onderwijs bij Vivere in Rotterdam

Uiteraard kunt u daarna ook bij ons terecht met uw vragen.

Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de locatie (vraag ernaar bij de directie).

Mocht u actief willen deelnemen aan de oudercommissie, laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via ons emailadres: oc@vivere-ysol.nl.