Democratische Voortgezet onderwijs Vivere

Voortgezet onderwijs

Vivere - Your School of Life gaat ervan uit dat iedereen uniek is en potentieel heeft. Het voortgezet onderwijs is ingericht op basis van de principes van democratisch onderwijs, namelijk zelfsturend leren en gelijkwaardigheid. 

Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de studenten o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij worden vanuit vertrouwen begeleid, ondersteund en uitgedaagd in hun cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Studenten mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen. Naast ons voortgezet onderwijs, bieden wij ook basisonderwijs en kinderopvang, in een totaalconcept van 4-22 jaar.

Op dit moment zit ons voortgezet onderwijs vol en werken wij met een wachtlijst. Om die reden organiseren wij geen informatiebijeenkomsten meer voor ons voortgezet onderwijs. Instromen kan alleen nog via de basisschool.

Voordelen democratisch voortgezet onderwijs

Zelfsturend leren

Persoonlijke ontwikkeling 

van de student middels
zelfsturend leren

Bij Vivere ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de gehele student: fysiek, cognitief én sociaal-emotioneel. We bieden onderwijs op maat: studenten bepalen zelf (of onder begeleiding) wat, hoe, met wie, waar, op welk niveau en wanneer ze leren.
Gelijkwaardigheid en resprect

Gelijkwaardigheid

Naast alle projecten, (vak)lessen, stages en excursies die worden aangeboden, geven de studenten zelf sturing aan hun onderwijs door gebruik van de CONSENT-methode.
Zelfsturend onderwijs. Wat is dat?

Maximale aansluiting op 

bioritme en behoefte van de
student & gezin

Studenten hebben niet alleen invloed op hun eigen lesrooster, maar doordat Vivere 51 weken per jaar geopend is tussen 08:30 en 17:30 uur, kunnen de studenten zelf (en met hun ouders) bepalen wanneer zij vakantie of vrije dagen opnemen.

Wat is democratisch voortgezet onderwijs (bij Vivere)?

Vivere democratisch voortgezet onderwijs is gevestigd in Rotterdam. De school is open tussen 08:30 en 17:30 uur. Het onderwijs is ingericht op basis van zelfsturend leren, dus de studenten stellen (eventueel onder begeleiding) leerdoelen, maken plannen, leren, laten dit zien en reflecteren hierop.Bij Vivere krijgen de studenten de gelegenheid te leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor het voeren van overleg en nemen van besluiten wordt gewerkt met de CONSENT-methode®. Door deelname aan kringen geven de studenten ook mede sturing aan hun eigen onderwijs.

Democratische Voortgezet onderwijs Vivere

Voor wie is democratisch voortgezet onderwijs geschikt?

Ben je benieuwd naar democratisch voortgezet onderwijs en of dit voor jouw kind passend is? Bezoek dan een van onze informatieavonden. Tijdens deze avond wordt democratisch voortgezet onderwijs verder uitgelegd en kun je kennismaken met de docenten. Natuurlijk is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.     

De kosten van democratisch voortgezet onderwijs bij Vivere zijn € 350,00 per maand exclusief boeken, een laptop en examengelden.

Democratische Voortgezet onderwijs Vivere

Democratisch voortgezet onderwijs in Nederland

Het principe van ‘zelfsturend onderwijs’ bestaat al geruime tijd. Zelfs al in de 17e eeuw waren er filosofen met een afkeer van gereguleerd onderwijs en ideeën over vernieuwend onderwijs. In het boek van Jean-Jacques Rousseau (18e eeuwse onderwijskundige) werd al gesproken over ‘zelfsturend leren’. 

Vivere heeft haar democratische basisschool opgericht in 2016 en het voortgezet onderwijs in 2020, maar vergelijkbare vormen van democratisch of zelfsturend onderwijs bestaan dus al veel langer. De oudst bekende democratische school is Summerhill School, in 1921 opgericht door A.S. Neill in Suffolk, Engeland. In Nederland werd kort daarna De Werkplaats Kindergemeenschap opgericht door Kees Boeke. In de sixties richtten Daniel Greenberg en Mimsy Sadofsky de Sudbury Valley School op in Boston, Amerika. Inmiddels bestaan er wereldwijd ruim tweehonderd democratische scholen, die zich hebben verenigd in organisaties als EUDEC en IDEC.


Kijk voor meer informatie en verhalen op: www.democratisch-onderwijs.nl