Democratische Basisschool Vivere

Democratische basisschool

Vivere - Your School of Life gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en potentieel heeft. De school is ingericht op basis van de principes van democratisch onderwijs, namelijk zelfsturend leren en gelijkwaardigheid.


Binnen de kaders en verwachtingen die er zijn, leren de kinderen (studenten) o.a. omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Zij worden liefdevol en vanuit vertrouwen begeleid, ondersteund en uitgedaagd in hun cognitieve, fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen mogen ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij ertoe doen. Naast ons basisonderwijs, bieden wij ook voortgezet onderwijs en kinderopvang / bso, in een totaalconcept van 4-22 jaar.


Meer weten over het democratisch basisonderwijs bij Vivere? Meld je dan nu aan voor een informatiebijeenkomst!

Kosten IKC Vivere

Kinderen die uiteindelijk onze school verlaten zijn klaar voor de samenleving van de toekomst.

Vivere is niet alleen vernieuwend op het gebied van onderwijs, maar combineert dit met innovaties op andere terreinen, waardoor een maximale aansluiting (en dus ontwikkeling van potentie) kan ontstaan bij het individuele kind én het gezin!

Uiteindelijk streeft Vivere ernaar dat kinderen en jongvolwassenen de school verlaten met een hoog zelfbewustzijn en in staat om als compleet en uniek individu met potentie, zelfgestuurd te leven in de samenleving van nu én de toekomst.

Geïnteresseerd? Meld je aan voor een van onze informatiemiddagen.

Voordelen van democratisch basisonderwijs

Kinderen op een democratische basisschool

Individuele begeleiding

Iedere student heeft een eigen coachende begeleider, waarmee regelmatig 1-op-1 gesprekken zijn, leerdoelen worden gesteld en het portfolio wordt bijgehouden.
Documenten en downloads stichting IKC

Persoonlijk onderwijsplan

Vivere biedt onderwijs op maat: studenten bepalen zelf (of onder begeleiding) wat, hoe, met wie, waar en wanneer ze leren. Volgen van de ontwikkeling van de student gebeurt door het gezamenlijk invullen van het portfolio (geen verplichte toetsen en testen);
Op maat democratisch onderwijs

Vrij spel

Binnen democratisch onderwijs is er veel tijd en ruimte om vrij te spelen. Vrij spel is essentieel voor het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van het probleemoplossend en empathisch vermogen van kinderen.
Zelf plannen op de democratische school

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Studenten bij Vivere leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid (zo mogen zij meebeslissen over budgetten voor leer-en speelmaterialen, vaklessen, excursies, regels en afspraken).
Voor wie is democratisch onderwijs geschikt?

Buitenspelen, vaklessen en excursies

Er is veel tijd om lekker buiten te spelen of mee te doen met een van de inspirerende vaklessen! Bijvoorbeeld dans, theater, yoga, muziek, techniek, koken... En twee keer per maand gaan we lekker op excursie om ook de wereld buiten de school bij het onderwijs te betrekken.

Ouder IKC

Leeftijdsmix

Buiten de vaste momenten in de basisgroepen (ochtendkring,  lunch en leertijd) zijn de studenten vrij om zich door de school heen te bewegen en te spelen en leren met kinderen van alle leeftijden.

Wat is democratisch basisonderwijs?


Democratisch basisonderwijs is gebaseerd op twee pijlers:

  • zelfsturend leren, en
  • een leergemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Zelfsturend leren

Zelfsturend leren begint in de visie van Vivere met het opdoen van ervaringen. De rijke en inspirerende omgeving van Vivere zorgt ervoor dat studenten allerlei ervaringen opdoen (dit zit hem in de inrichting van ruimtes en aanbod van materialen, maar ook gelegenheid tot vrij spel, volgen van activiteiten, lessen, projecten en excursies). Dit kunnen overigens mooie én lastige ervaringen zijn. 

Vervolgens ontstaat er een probleem, uitdaging of verlangen, wat leidt tot intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Dit is de start van het zelfsturende leerproces (doel stellen, plan maken, leren, laten zien en reflecteren). Uiteraard kunnen er meerdere leerdoelen tegelijk lopen. 

Afhankelijk van het onderwerp en de ontwikkeling van de student, neemt de leerkracht een sturende rol aan of juist meer coachend. Daarnaast is het ook zo dat externe factoren (zoals de verwachtingen en kaders zoals die zijn vastgelegd in het portfolio) met de juiste begeleiding ook weer kunnen leiden tot intrinsieke motivatie.

Een leergemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect

Bij Vivere krijgen de studenten de gelegenheid te leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor het voeren van overleg en nemen van besluiten wordt gewerkt met de CONSENT-methode®. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat kinderen (van alle leeftijden) en volwassenen in diverse ‘kringen’, waaronder de Schoolkring, op een gelijkwaardige manier met elkaar mogen beslissen over budgetten voor leermiddelen voor het basisonderwijs, excursies, vaklessen en regels & afspraken. 

Door deze manier van werken leren kinderen hun mening vormen en deze uiten, luisteren naar anderen, belangen afwegen en samen beslissingen nemen. Ook ervaren zij dat alle gezichtspunten en meningen er mogen zijn en gerespecteerd worden. Vervolgens worden zij uitgedaagd om de verantwoordelijkheid te dragen voor de genomen beslissing. Bijvoorbeeld door medestudenten aan te spreken op een schoolafspraak.

Voor wie is democratisch onderwijs geschikt?

Voor wie is democratisch basisonderwijs geschikt?

Vivere - Your School of Life is er voor iedereen en staat open voor elke geloofsovertuiging. Het belangrijkste is dat deze vernieuwde vorm van basisonderwijs aansluit bij de behoefte en ontwikkeling van het kind. 

Vivere vertrouwt erop dat elk kind (dat normaal gesproken ook ‘regulier’ onderwijs kan volgen) de vrijheid en verantwoordelijk aankan die hoort bij democratisch basisonderwijs. Echter kan het natuurlijk zijn dat sommige kinderen en/of ouders toch meer behoefte hebben aan de sturing en begeleiding die hoort bij conventioneel onderwijs. Dan kan het zijn dat democratisch basisonderwijs minder geschikt is. Om hierachter te komen organiseren we regelmatig informatieavonden en is er altijd een proefperiode voor definitieve aanname.

Ben je benieuwd naar democratisch basisonderwijs bij Vivere? Bezoek dan een van onze informatieavonden. Tijdens deze avond krijg je nadere informatie en uitleg en kun je kennismaken met (een van) de stafleden. Natuurlijk is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.     


Geïnteresseerd? Meld je aan voor een van onze informatieavonden.

Vrijheid en verantwoordelijkheid bij democratisch onderwijs

Ontstaan zelfsturend en democratisch basisonderwijs

Het principe van ‘zelfsturend basisonderwijs’ bestaat al geruime tijd. Zelfs al in de 17e eeuw waren er filosofen met een afkeer van gereguleerd onderwijs en ideeën over vernieuwend onderwijs. In het boek van Jean-Jacques Rousseau (18e-eeuwse onderwijskundige) werd al gesproken over ‘zelfsturend leren’. 

Vivere is opgericht in 2016, maar vergelijkbare vormen van democratisch of zelfsturend onderwijs bestaan dus al veel langer. De oudst bekende democratische school is Summerhill School, in 1921 opgericht door A.S. Neill in Suffolk, Engeland. In Nederland werd kort daarna De Werkplaats Kindergemeenschap opgericht door Kees Boeke. In de sixties richtten Daniel Greenberg en Mimsy Sadofsky de Sudbury Valley School op in Boston, Amerika. Inmiddels bestaan er wereldwijd ruim tweehonderd democratische scholen, die zich hebben verenigd in organisaties als EUDEC en IDEC.


Kijk voor meer informatie en verhalen op: www.democratisch-onderwijs.nl.