Van verkenner, amateur naar meesterschap
10 oktober 2017 
2 min. leestijd

Van verkenner, amateur naar meesterschap

Afgelopen studiedag, 26 september jl., hebben wij het uitgebreid gehad over de stadia verkenner, amateur en meesterschap. Wat betekenen ze en hoe krijgen we ze beter in de praktijk geïntegreerd. In deze post wil ik graag wat aandacht geven aan wat de terminologie nu eigenlijk voor ons betekent. Het gaat bij deze termen namelijk niet om resultaten, maar om de stadia van interesse en commitment aan te geven van een student jegens een bepaald onderwerp, gebied of les.

We willen dit graag toelichten zodat jullie de termen ook correct aan de kinderen kunnen uitleggen. Een voorbeeld:

Verkenner

Het woord zegt het eigenlijk al: in dit leerstadium verkent de student een nieuw onderwerp. Laten we qua voorbeeld zeggen dat je als student bij Vivere eens wilt kijken of gitaar spelen iets voor je is. Je hebt andere studenten dit zien doen en je wilt er wat meer over weten. Op het rooster staat op vrijdag de muziekdocent ingeroosterd en zij geeft ook gitaarles. Je besluit deze les bij te wonen en je zorgt dat je op vrijdag op de betreffende tijd aanwezig bent. Tijdens het bijwonen van deze les zijn er dan twee verschillende opties. De eerste mogelijkheid is dat je door het bijwonen van de les en het eerste proberen met de gitaar merkt dat dit helemaal niet is wat je ervan verwachtte; het is niets voor jou. Je bent vrij om de les op elk moment te verlaten en het blijft bij deze ene verkenning. Wellicht dat je op een later moment alsnog besluit opnieuw te verkennen (met een ander instrument). De tweede mogelijkheid is dat je na één of meer verkennende lessen heel enthousiast raakt over dit instrument. Je wilt heel graag (beter) leren spelen. Dan ga je naar het volgende stadium.

Amateur

Je hebt tijdens een verkennende les besloten dat je graag beter gitaar wilt leren spelen. Je volgt regelmatig (delen van) lessen die gegeven worden door de muziekdocent en daarnaast ben je zelf ook lekker aan het oefenen. Het gitaarspelen gaat steeds beter, en je hebt plezier in deze nieuwe vaardigheid. Dat is waar dit stadium om gaat. Het proces is leidend. In principe ben je in dit stadium nog steeds vrij om wel of niet of deels de les te volgen. Op deze regel is een uitzondering: namelijk als jijzelf (met een of meer andere studenten) door middel van een motie de lessen op het rooster hebt gezet en er is (extra) budget aan uitgegeven. Als dat het geval is, is de les niet langer vrijblijvend en wordt verwacht dat je alle lessen van begin tot het einde bijwoont. Als je toch onverhoopt verhinderd bent, meld je je tijdig af bij de betreffende vakdocent.

Meesterschap

Het laatste stadium is het meesterschap. In dit stadium werken we naar een specifiek doel. Bijvoorbeeld: je wilt een bepaald nummer goed kunnen spelen op Vivere Got Talent. In dat geval ga je samen met de muziekdocent en/of je begeleider een plan opstellen om het doel te behalen. Hoeveel lessen moet je nog volgen? Hoeveel vrije uren moet je nog oefenen? Welke hulp ga je hierbij nog inschakelen? Is de gitaar genoeg beschikbaar of moet er een extra worden aangevraagd in de Schoolkring? Dit soort dingen komen in je plan. Het bijwonen van de muzieklessen is niet langer vrijblijvend. Er wordt nu verwacht dat je op tijd komt en actief deelneemt aan de gehele les. Je coach of vakdocent kan in deze fase soms (met jouw eigen plan in de hand) een stok achter de deur zijn om je te helpen je doel te bereiken. Na afloop ga je met je coach evalueren: is het doel behaald? Waarom (niet)? Falen is niet erg, maar er niet van leren wel. Samen bekijk je wat goed ging, en wat beter kan. Misschien kan je ergens nog wat extra hulp gebruiken. Eventueel kan een nieuw doel worden gesteld, met een bijbehorend plan.

De verschillende termen duiden dus met name aan in welk stadium van interesse/commitment een student zit en niet een reeds behaald eindresultaat. Het is goed om dat verschil duidelijk te hebben!

We zijn momenteel aan het inventariseren welke studenten in welke stadia zitten en willen dit zichtbaar maken in de school aan de muur. Zodat zowel voor ouders als voor mede studenten duidelijk is waar we met elkaar mee bezig zijn!

Oktober 2017
Barbara van den Bosch

Over de schrijver
Vivere is opgericht in 2016 door de zussen Mariska en Barbara van den Bosch. Vanuit de wens voor toekomstbestendig, inspirerend onderwijs voor de kinderen van Mariska en de gezamenlijke wens om het onderwijs in Nederland te veranderen zijn zij met zes kinderen en twee leerkrachten gestart in de vleugel van een oud verzorgingshuis in Rotterdam-Zuid. Inmiddels is Vivere drie verhuizingen verder en genieten dagelijks bijna 90 kinderen van democratisch onderwijs op een eigen locatie.
Reactie plaatsen