Ben je op zoek naar leuke vacatures Basisonderwijs en BSO in Rotterdam? Bekijk onder onze vacatures

Vacatures basisonderwijs en bso

Hieronder staan alle vacatures die momenteel open staan voor ons basisonderwijs en de bso. Heb je interesse om te werken bij Vivere? Stuur dan je sollicitatie naar barbara@vivere-ysol.nl. We gaan graag met je in gesprek!

Missie van Vivere Democratisch onderwijs

Welke functie of rol je ook hebt bij Vivere, er zijn een aantal dingen die we van iedereen verwachten die bij Vivere werkt. Van de conciërge of administratief medewerker, tot de begeleiders op de vloer en de directeur.

Ten eerste verwachten we dat als je bij Vivere werkt, dat je de basisprincipes van democratisch onderwijs kent, zijnde:

 • zelfgestuurd leren;
 • een leergemeenschap op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect;

ondersteund, doorlopend bestudeert, probeert te begrijpen, doorgronden, ervaren, in de praktijk brengt en op je eigen manier uitdraagt richting ouders, studenten en collega’s.

Daarnaast is het belangrijk dat stafleden bij Vivere ons mensbeeld kunnen onderschrijven, of bereid zijn om te doen wat nodig is om hierop aan te haken:

“Ieder mens is uniek, heeft potentieel, is gelijkwaardig, draagt alle antwoorden in zichzelf en heeft een verlangen om zichzelf te worden.”

Verder verwachten we van een staflid bij Vivere dat je:

 • een stevig karakter hebt: betrouwbaarheid, moed, doorzettingsvermogen, kwetsbaarheid, zelfdiscipline, zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke integriteit, compassie en inlevingsvermogen zijn voorbeelden van waarden waar je zichzelf doorlopend op ontwikkelt;
 • een nieuwsgierige, lerende basishouding hebt, waarbij je open staat voor diepgaande persoonlijke en professionele verandering en transformatie;
 • goed in ons team kan samenwerken;
 • op een algeheel bewuste manier in het leven staat en dit voorleeft aan anderen;
 • op een goed werkbaar niveau digitale vaardigheden bezit of bereid bent om je hierin verder te ontwikkelen (indien nodig);
 • je functie met passie en ‘begeestering’ vervult, zodat je daarin een voorbeeld bent voor de studenten;
 • ondernemend, proactief en initiatiefrijk bent.


En tot slot: dat je geniet en plezier hebt in de reis met Vivere... want het gaat je wellicht op plekken brengen waar je nog nooit was geweest!

Voor wie is democratisch onderwijs geschikt?

Ten eerste bieden we een ontzettend inspirerende werkomgeving. Vivere is één van de meest vernieuwende scholen en kinderopvangcentra van Nederland en mag daar stevig in mee-creëren! We hebben een leuk en divers team, waarin iedereen zijn eigen expertise heeft en we fijn met elkaar samenwerken. Binnen Vivere krijg je de kans om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Dit faciliteren we onder andere door het aanbieden van jaarlijks zes vakinhoudelijke studiedagen, trainingen, cursussen, opleidingen en (waar nodig) coaching. We bieden een marktconform salaris, 25 vakantiedagen en gebruik van een eigen laptop. 

Dus... ben jij onze volgende aanwinst?

Basisschool Vivere Democratisch Onderwijs

Vacature leerkracht po

Een leerkracht po bij Vivere is verantwoordelijk voor het aanbieden van de basisvaardigheden, in het bijzonder taal en rekenen. Vanuit Vivere én ‘het leven’ ligt er een duidelijke verwachting dat ieder student zich deze vaardigheden op zijn/haar eigen niveau tijdens de basisschooltijd eigen maakt.

Dit betekent dat we van een leerkracht po verwachten dat hij de studenten in eerste instantie op een inspirerende, stimulerende en interactieve manier in aanraking brengt met taal en rekenen. Dit kan bijvoorbeeld door mee te denken over de inrichting van de ruimtes en gebruik van materialen, door het organiseren van (creatieve) activiteiten, door spellen uit te zetten, projecten te initiëren, etc. Wanneer studenten – hierdoor geïnspireerd – vanuit intrinsieke motivatie klaar zijn om zich deze vaardigheden eigen te maken, speelt de leerkracht po hierop in. Hij is in staat om verschillende technieken, strategieën, methodes en eigen ervaring in te zetten om studenten te begeleiden in hun actieve leerproces. Hierin blijft de focus op de ontwikkeling, maar houdt de leerkracht ook (samen met de student) altijd het resultaat voor ogen.  De leerkracht po is in staat om met zijn waarnemingen te werken. Hij observeert en luistert, zodat elke student zich gezien en gehoord weet en zodat ze kunnen inspelen op individuele behoeftes.

Verder verwachten we dat een leerkracht:

 • lessen en workshops verzorgt;
 • waar nodig en mogelijk individueel begeleidt;
 • zowel inspireert, faciliteert en motiveert, als tegelijkertijd aansluit bij de student;
 • verantwoordelijk is voor het aankopen van (les)materiaal en het waarborgen en vernieuwen ervan;
 • een uitdagende leeromgeving creëert;
 • bijdraagt aan de optimale leercultuur van Vivere;
 • waarborgt dat studenten taal en rekenen aanleren, automatiseren en bijhouden;
 • gesprekken met ouders voert over de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van hun kind;
 • de leerprocessen monitort en documenteert, in elk geval in het portfolio;
 • zijn waarnemingen & observaties op frequente en passende wijze documenteert;
 • overdraagt aan en communiceert / samen werkt met de coachende begeleider.


Het zwaartepunt van het werk van de leerkrachten ligt in de ochtend, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We gaan graag in gesprek over een parttime functie en ook met leerkrachten die het leuk vinden om zich te specialiseren op het aanbieden van alleen taal of rekenen.


Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie naar barbara@vivere-ysol.nl.

Democratische Basisschool Vivere

Vacature coachende begeleider (po)

De coachende begeleiders van Vivere staan op de basisgroepen en zorgen voor een fysiek en emotioneel veilige omgeving. Dit doen zij onder andere door het congruent en consequent voorleven en handhaven van de basisregels en andere afspraken. Zij geven liefdevolle ondersteuning, volgen de individuele ontwikkelingsprocessen van de studenten en gaan samen met hen op zoek naar antwoorden op de vragen die ontstaan. Een coachende begeleider werkt samen met de leerkrachten, vakdocenten, coach en pedagoog en is hierin de spil en bij uitstek degene die het overkoepelende proces waarborgt, in het portfolio en kinddossier. De coachende begeleiders zijn in staat om met hun waarnemingen te werken. Zij observeren en luisteren, zodat elke student zich gezien en gehoord weet en zodat ze kunnen inspelen op individuele behoeftes.

Verder verwachten we dat een coachende begeleider:

 • congruent is met wie hij is en wat hij voelt en dat weet over te brengen aan de student;
 • inhoudelijke leer- en ontwikkeldoelen van studenten die geen onderdeel zijn van de eigen expertise, overdraagt aan een leerkracht, coach of vakdocent, maar blijft aangesloten in het proces;
 • bemiddelt in individuele en groepsprocessen;
 • inspireert, faciliteert en motiveert;
 • zijn waarnemingen & observaties op frequente en passende wijze documenteert;
 • gesprekken met ouders voert over de overkoepelende ontwikkeling van hun kind;
 • samen met de student vraagstukken of interesses onderzoekt (experimenteren);
 • inspeelt op de behoeftes van de student (meespelen en aansluiten);
 • de omgeving zodanig inricht dat die uitnodigt tot ontwikkelen en leren (lesmaterialen, meubilair, inrichting);
 • zorg draagt voor zijn omgeving (basis- en studieruimtes);
 • bronnen aanreikt;
 • activiteiten onderneemt en opzet.


Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie naar barbara@vivere-ysol.nl. We gaan graag in gesprek over een parttime en/of fulltime functie.