Ouder IKC

Ouders

“Democratisch onderwijs is wel voor elk kind, maar niet voor elke ouder.”

Wij zijn het met deze stelling helemaal eens. Kinderen hebben van jongs af aan de natuurlijke en onbedwingbare neiging om te spelen, te ontdekken en te leren. Wij vinden dat we als ouders en begeleiders eigenlijk alleen maar de taak hebben om een veilige en inspirerende omgeving aan te bieden, waarbinnen kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Maar dat is niet altijd even makkelijk als ouder. Want je kind kan wel eens hele andere talenten en interesses ontwikkelen dan dat jij voor ogen had. Op een heel ander tempo dan dat je zou wensen. Kan je je kind dan nog vrij laten om zijn eigen weg te zoeken? Als het antwoord “ja!” is, dan heten we jou en je kind van harte welkom bij Vivere.

Ouderkring IKC

Ouders geïntegreerd in het IKC

Vivere ziet ouders als één van de belangrijkste schakels in de ontwikkeling van haar studenten en we juichen alle betrokkenheid alleen maar toe. Zo zijn ouders welkom om tot 09:30 uur een kopje koffie of thee te blijven drinken op het IKC.

Alle ouders zijn ook automatisch lid van de Ouderkring, die ongeveer eens in de zes weken wordt gehouden. Samen met andere ouders wordt deze kring vormgegeven. Samen bespreken ze wat beter kan in de school, zetten ze projecten op en helpen ze de stafleden waar mogelijk en gewenst. Een afgevaardigde van de Ouderkring zit in de Topkring (bestuur van de stichting).

Agenda trainingen en informatieavonden

Vivere geeft regelmatig workshops en informatieavonden. Kijk hieronder voor de data en geef je op via info@viveredemocratischonderwijs.nl!

Inspiratie- en informatieavonden

Tijdens een inspiratie- en informatieavond kan je op een informele manier kennis maken met democratisch onderwijs en natuurlijk Vivere Rotterdam! Mariska (mede-initiatiefnemer en directeur van de school) geeft een presentatie waarna er uitgebreid tijd is om vragen te stellen. Er zijn ook altijd een staflid én een ouder van Vivere aanwezig om hun verhaal te doen en vragen te beantwoorden vanuit hun ervaring met Vivere.


Start: inloop vanaf 19:30 uur met koffie/thee, start presentatie en rondleiding om 19:45 uur.
Einde: rond 21:30 uur
Kosten: GRATIS
Toegankelijk voor: alle geïnteresseerden (ouders, professionals en overige)
Locatie: Horatiusstraat 50, 3076 XB Rotterdam
Komende data: zie formulier aanmelding2-daagse CONSENT-methode training gezinsoverleg

Zou je zo graag mét je kind samenwerken in plaats van telkens tegenover elkaar te staan?

Lukt het niet altijd om je kind op een vaste tijd op bed te leggen? Heb je heel erg je best gedaan om lekker te koken en weigeren je kinderen om het op te eten? Zit jouw kind alleen maar met zijn telefoon en lijkt het niet te luisteren wanneer jij het genoeg vindt? Is het iedere keer een strijd om ergens op tijd te komen, denk aan afspraken bij de tandarts, fysio, school, etc. Dan is de Gezinsoverleg training precies iets voor jou!

Aan het eind van deze training:

  • heb je ervaring opgedaan met het nemen van besluiten met consent;
  • ben je in staat om een gezinsoverleg te leiden waarbij je gebruik maakt van de gespreksetiquette;
  • ben je bewust geworden van je eigen behoeftes en kan je hiermee op praktische wijze binnen je gezin mee aan de slag;
  • kan je gedragen besluiten nemen waarbij iedereen gehoord en gezien wordt;
  • heb je heel veel input gekregen op eigen ingebrachte praktijkvoorbeelden;

Start: inloop vanaf 09:45 uur met koffie/thee, start om 10:00 uur
Einde: rond 16:00 uur
Kosten: € 299,00 per persoon, inclusief materialen, boek, lunch, snacks
Toegankelijk voor: alle geïnteresseerden (ouders, professionals en overige)
Locatie: Nieuwenoord 3, 3079 LH Rotterdam
Aanmelden: mariska@viveredemocratischonderwijs.nl
Komende data: nog niet gepland, neem contact op met Mariska om op de wachtlijst te komen!

Ouderkring

Hieronder staan de data van de Ouderkringen in 2019. Deze zijn alleen toegankelijk voor ouders met kinderen die staan ingeschreven bij Vivere.

Doel

Het doel van de Ouderkring, zoals omschreven in de Kringwerkwijzer Ouderkring V.2 is:

Het ondersteunen, activeren en bijdragen aan (de missie/visie) (van) Vivere, zodat onze kinderen zich volledig kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn.

Data Ouderkringen 2020

23 januari

19 maart

28 april

16 juni

21 juli

10 september

27 oktober

15 december

Oudercommissie BSO Vivere

Graag willen wij de oudercommissie aan u voorstellen. Samen met het bestuur van BSO Vivere hebben wij een gezamenlijk doel. Namelijk het streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang van onze kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een gezonde, veilige, gezellige en stimulerende omgeving. Ook zijn wij beschikbaar als partner voor het bestuur van BSO Vivere in het nemen van organisatorische beslissingen. De oudercommissie heeft adviesrecht in bijvoorbeeld de volgende zaken: kwaliteit, beleid en prijs. Het doel van de oudercommissie is om op een positieve manier input te leveren met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.

Onze kinderen brengen net als die van u een deel van hun tijd door bij BSO Vivere. Wij willen graag betrokken zijn bij deze opvang. In de regel werkt een oudercommissie veel op de achtergrond, wij willen echter ook graag bereikbaar zijn voor collega-ouders. Houdt u er rekening mee dat indien er zeer dringende zaken zijn, of zaken die alleen uw eigen kind betreffen u dit in eerste instantie altijd opneemt met de groepsleiding of de directie.

Uiteraard kunt u daarna ook bij ons terecht met uw vragen.

Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de locatie (vraag ernaar bij de directie).

Mocht u actief willen deelnemen aan de oudercommissie, laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via ons emailadres: OC@viveredemocratischonderwijs.nl.

arrow_drop_up arrow_drop_down